கருத்துக்கணிப்புங்கற பேர்ல இந்த அப்பாவி மக்கள்கிட்ட ஒங்க கருத்த எல்லாம் திணிக்காதீங்க… – இயக்குனர் தங்கர் பச்சான்

Leave a Reply

Your email address will not be published.