திரைப்பட இயக்குநர் ஆதிராஜன் எழுதிய காதலர் தின சிறப்புக் கவிதை: “ஒரு காதல் கடிதம் பேசுகிறது”

Leave a Reply

Your email address will not be published.