DISCOVER STUDIO FILM COMPANY எனும் நிறுவனம் நடத்தி வரும் இசையமைப்பாளர் V R RAJESH மற்றும் குழுவினர் தினமும் சென்னையில் 100 ஏழை மக்கள், ரோட்டில் உணவின்றி இருக்கும் மக்களுக்கு பார்சல் உணவகங்கள் மற்றும் கோடை காலத்தில் JUICE வழங்கி வருகின்றன.

Leave a Reply

Your email address will not be published.