ஆரம்பமானது மாய பித்து நிலை “டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் இன் தி மல்டிவர்ஸ் ஆஃப் மேட்னஸ்”  (DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS) படத்தின் புதிய புரோமோ வீடியோ வெளியீடு !

ஆரம்பமானது மாய பித்து நிலை “டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் இன் தி மல்டிவர்ஸ் ஆஃப் மேட்னஸ்” (DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS) படத்தின் புதிய புரோமோ வீடியோ வெளியீடு !

https://www.youtube.com/watch?v=zLQZa_n7H_0 உலகமெங்கும் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களின் இதயதுடிப்பை எகிற வைத்திருக்கும் “டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் இன் தி மல்டிவர்ஸ் ஆஃப் மேட்னெஸ்” (DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF ...